Mina studier

Spara favorit 29 aug augusti 2019
Ladok

Mina Ladoktjänster

Här anmäler du dig till tentamen, ser dina resultat, registrerar dig på kurs, byter din e-postadress, ansöker om examen med mera.

MIUN-kortet

Med universitetskortet kan du låna böcker på universitetsbiblioteket, få tillgång till datorsalar och kortet gäller som passerkort.

Collection of flat design icons, computer and mobile devices, cloud computing, communication, vector illustration

Programsidor

Här ser du en lista på de program som har egna sidor med studentinformation.

Tentamenskrivning på universitet

Tentamensanmälan

Här kan du anmäla eller avanmäla dig till tentamen, ansöka om pedagogiskt stöd vid tentamen och anmäla dig till tentamen på annan ort.

Tillgodoräknande

Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan du ansöka om tillgodoräknande. Du kan också behöva ansöka om tillgodoräknande för att uppfylla krav som ställs för den examen du vill få. Om du får ett tillgodoräknande beviljat innebär det att du inte behöver läsa just de delarna av utbildningen.

Examensring Mittuniversitetet

Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område. Examen är avlagd först när examensbeviset har utfärdats.

Bokslut

Gamla tentor

Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Här hittar du gamla tentor för nedladdning. Tentorna är sparade i pdf-format.

Sök Search 16:9

Kurs- och utbildningsplaner

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika föreskrifter för en kurs eller ett program, finns samlade i en kursplan respektive utbildningsplan.

hand, skriver, test, prov

Mall för självständigt arbete

Mall för självständigt arbete tillgängliggörs av kursansvarig lärare eller motsvarande i aktuell kursmiljö (exempelvis i Moodle). Följ noga instruktionerna som gäller per kurstillfälle.

Medarbetare, möte

Studenttjänster

Här har vi samlat ihop några av de tjänster som du dagligen har nytta av som student på Mittuniversitetet.

Läspaus

Studieuppehåll, parallelläsning och studieavbrott

Om du vill läsa mer än 45 högskolepoäng per termin måste du ansöka om parallelläsning. Om du vill göra ett uppehåll i dina studier ansöker du om ett studieuppehåll. Om du vill avbryta dina studier helt anmäler du ett studieavbrott. Om du vill skjuta upp din studiestart kan du ansöka om anstånd.

Tentamen, Tenta

Tentamen

Här kan du bland annat söka ut tentamenstillfällen per avdelning och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

 Utbilldningsvetenskap

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finner du viktig information som du kommer att behöva inför din vfu.